Om os

MÅLSÆTNING OG VÆRDIGRUNDLAG

Vi mener, at det er lige så vigtigt, at kunne få lov til at trække sig, som det er, at være med i et fællesskab. Institutionslivet byder på mange udfordringer og ressourcekrævende oplevelser. Derfor vil vi give det enkelte barn fri mulighed for at kunne være sig selv, men med øje for at det ligeledes får opbygget nogle gode børnefællesskaber. Vi vægter tillid, respekt og hensyn højt, og der skal være plads til alle. Derfor vil vi arbejde med børnenes tålmodighed, sådan vi kan have en harmonisk dag, hvor alle bliver set og hørt.

Personalegruppen vil få skabt nogle gode og inspirerende læringsmiljøer, der lægger op til fantasileg og frister børnenes skabertrang. Vi vil lege med børnenes sanser og sørge for der er mulighed for leg, hvor man kan spejle sig i hinanden, samt lære af hinandens ageren i legen. 

Vi er fordelt på fem stuer. Vuggestuebørnene er fordelt på to stuer; Vaskebørnene og Koalabjørnene. Børnehavebørnene fordelt på tre stuer; Pandabjørnene, Grizzlybjørnene og Isbjørnene. Vi er meget ude og nyder vores store legeplads og de grønne områder i nærområdet.

Institutionen er godkendt til 20 vuggestuebørn og 35 Børnehavebørn.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN

EVALUERING AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

PERSONALESAMMENSÆTNING

Pædagogisk leder: Carina Erika Nygaard (Pædagog ansat på 37 timer)

Ud over den pædagogiske leder er der ansat syv pædagoger og fire medhjælpere.

Ved sygdom og ferie forsøger vi at dække ind hos hinanden og betragter os som et helt hus. Hvis dette ikke er muligt, vil vi bestræbe os på at benytte de samme vikarer, så der ikke bliver for mange ukendte ansigter i huset. 

BESTYRELSE

Formand: Ania-Camilla Rosenkilde Christensen

Næstformand: Mint Kornum

Kasserer: Nadja Willis

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Ditlev

Vedtægter for Børnehuset Bjørnehulen

TILSYNSRAPPORTER

Vi prioriterer gennemsigtighed og ærlighed meget højt, derfor vil alle tilsynsrapporter være synlige her.

Anmeldt tilsyn d. 2. september 2020:

Uanmeldt tilsyn d. 11. maj 2020:

Create your website with WordPress.com
Kom igang
%d bloggers like this: