Politikker

FØDSELSDAGSPOLITIK

Når barnet har fødselsdag, skal dette naturligvis fejres efter alle kunstens regler. Derfor skal der synges fødselsdagssang, råbes hurra, der skal være lys og en lille overraskelse. Man må medbringe boller, frugtspyd, kage eller hvad fantasien kan finde på, dog ingen slik. 

Bestyrelsen i Børnehuset Bjørnehulen har vedtaget følgende regler mht. børnefødselsdage: Hvis man vil holde fødselsdag privat, hvor man gerne vil invitere ens barns venner til festen, skal man være opmærksom på, at man inviterer hhv. alle pigerne eller alle drengene, hvis ikke man ønsker, at få hele børnehavegruppen med hjem. Hvis man ønsker at plukke nogle ud i flokken, tillader vi ikke, at man deler invitationer ud i institutionen, da dette kan skabe grobund for mobning og udelukkelse af børn fra fællesskabet, hvilket vi hverken kan eller vil bakke op omkring. 

SØVNPOLITIK

Søvnforskning indikerer, at god søvn avler god søvn. Et barn som er udhvilet ved at vågne selv fra middagsluren, finder også nemmere ro om aftenen. Det er individuelt hvor meget søvn det enkelte barn har brug for. Dette kan afspejles ud fra hvor meget energi der er brugt, enten fysisk eller mentalt i eller udenfor institutionen. Barnet sover fordi det er træt, hvorefter det vågner når det ikke har behov for mere søvn. 

Vi mener børn skal have lov til at sove når de er trætte, derfor er vores holdning, at vi ikke vækker børnene fra deres middagslur. 

Vi har en oversigt over vuggestuebørnene, hvor vi skriver på, i hvilket tidsrum børnene har sovet den pågældende dag. 

Børnene sover i barnevogn indtil ca. et halvt år før de starter i børnehaven, derefter vil middagsluren foregå på madrasser sammen med de øvrige børnehavebørn. 

SYGDOMSPOLITIK 

Hvis barnet er syg skrives dette på Famly inden kl. 9 på første sygedag. Institutionen vil gerne vide, hvad barnet fejler, hvis det er en smitsom sygdom. Sådan der kan tages de rette forholdsregler ift. de andre børn/personale.

Børns sundhed, trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. sygdom. Vi forventer at forældrene har tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almene tilstand ændres. 

Vi henvender os til embedslægen i tvivlsspørgsmål. Vi må kun give medicin ved kroniske sygdomme. Hold barnet hjemme til det er rask. Orienter personalet om ændringer i hjemmet, der kan have betydning for en vurdering af barnets almene tilstand. 

Create your website with WordPress.com
Kom igang
%d bloggers like this: